Geoteknik Veri Raporu Hazırlanması

Geoteknik Etüt Raporu Hazırlanması

Derin Temel Uygulama (çakma kazık, fore kazık, mini kazık vd.) Projelerinin Hazırlanması

İksa Uygulama (fore kazık, mini kazık, istinat duvarı, ankraj vd.) Projelerinin Hazırlanması

Zemin İyileştirme (enjeksiyon, jet grout, taş kolon, derin karıştırma vd.) Projelerinin Hazırlanması