Sismik Yöntem Uygulamaları

* Sismik Kırılma-Yansıma

* Sismik Tomografi

* MASW-Remi Yöntemleri

* Mikrotremör Yöntemi Ölçümü

* Sismik Ultrasonik Yöntemi Ölçümü

Elektrik Yöntem Uygulamaları

* Düşey Elektrik Sondajı (DES) Yöntemi (Rezistivite)

* Çok Elektrotlu Elektrik Yöntem-Elektrik Tomografi (ERT)

* Doğal Uçlaşma (SP) Yöntemi

* Yapay Uçlaşma (IP) Yöntemi

Yer Radarı (GPR) Yöntemi Uygulamaları

* Sığ-Orta Derin Çalışmalar

* Yüksek Frekanslı Cihaz İle Yapı İncelemeleri

Elektromanyetik Yöntem Uygulamaları

* Manyetotellürik (MT) Yöntem

* Audio Manyetotellürik (AMT) Yöntem

Gravite Yöntem Uygulamaları

Manyetik Yöntem Uygulamaları