Zemin Deneyleri

* Su İçeriğinin Belirlenmesi 

* Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini 

* Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması

* Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (İnce Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu)

* Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu)

* Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi 

* Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Yıkamalı Eleme Metodu)

* Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Kuru Eleme Metodu)

* İnce Daneli Zeminler İçin Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin Hidrometre Metodu 

* Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık – Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)

* Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası 4.5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)

* Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (İnce ve Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Metodu)

* Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (ince,Orta ve iri Daneli Zeminler için Büyük Boşaltma Silindiri Metodu)

* Taşıma Oranının Tayini

* Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini

* Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini

* Kayma Direncinin Üç Eksenli  Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini (UU)

* Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini

* Şişme Yüzdesi Deneyi

* Şişme Basıncı Deneyi

* Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi

Kaya Deneyleri

* Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi

* Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma  Gücünün  Yerinde Tayini

* Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini

* Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini

* Gerçek Yoğunluk,Görünür Yoğunluk,Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini

* Atmosfer Basıncında Su Emme Deneyi

* Doygunluk Katsayısı

* Üç Eksenli Basınç Deneyi

Agrega Deneyleri

* Parçalanma Direncinin Tayini için Metotlar(Los Angeles Deney Metodu İle Parçalanma Direncinin Tayini)

* Metilen Mavisi

* Yassılık İndeksi

* Organik Madde Tayini

* Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranının Tayini

* Magnezyum Sülfat Deneyi