Geoteknik Araştırma Hizmetleri

Yerleşim projeleri ve konutlar, ulaşım sistemleri, köprüler ve sulama yapıları, enerji üretim tesisleri, limanlar ve deniz yapıları, tüneller ve yeraltı yapıları, atıkların uzaklaştırılması ve arıtma yapıları gibi inşaat mühendisliği uygulamalarında; etüt, tasarım ve yapım aşamalarında, inşaat alanın jeolojik ve zemin yapısının belirlenmesi uygulamalarını kapsayan hizmet vermekteyiz.

Geoteknik Veri Raporu Hazırlanması

Geoteknik Etüt Raporu Hazırlanması

Derin Temel Uygulama (çakma kazık, fore kazık, mini kazık vd.) Projelerinin Hazırlanması

İksa Uygulama (fore kazık, mini kazık, istinat duvarı, ankraj vd.) Projelerinin Hazırlanması

Zemin İyileştirme (enjeksiyon, jet grout, taş kolon, derin karıştırma vd.) Projelerinin Hazırlanması