Jeofizik Araştırma Hizmetleri

Doğal kaynakların aranması, araştırılması, bulunması, rezerv özelliklerinin saptanması, içme ve kullanma amaçlı yeraltı ve yerüstü suları, jeotermal enerji, çevre ve çevre sorunları ve arkeolojik amaçlı araştırmalar ile her türlü mühendislik yapılarının, yapı yeri ve güzergâh seçimi, zemin ve temel etütleri, deprem, doğal afet ve benzeri konularda, jeofizik araştırmaları kapsamında hizmet vermektedir.

Sismik Yöntem Uygulamaları

* Sismik Kırılma-Yansıma

* Sismik Tomografi

* Yüzey Dalgası (MASW)-Remi Yöntemleri

* Mikrotremör Yöntemi Ölçümü

* Sismik Ultrasonik Yöntemi Ölçümü

Elektrik Yöntem Uygulamaları

* Düşey Elektrik Sondajı (DES) Yöntemi (Rezistivite)

* Çok Elektrotlu Elektrik Yöntem-Elektrik Tomografi (ERT)

* Doğal Uçlaşma (SP) Yöntemi

* Yapay Uçlaşma (IP) Yöntemi

Yer Radarı (GPR) Yöntemi Uygulamaları

* Sığ-Orta Derin Çalışmalar

* Yüksek Frekanslı Cihaz İle Yapı İncelemeleri

Elektromanyetik Yöntem Uygulamaları

* Manyetotellürik (MT) Yöntem

* Audio Manyetotellürik (AMT) Yöntem

Gravite Yöntem Uygulamaları

Manyetik Yöntem Uygulamaları