Jeolojik-Jeoteknik Araştırma Hizmetleri

Jeoloji mühendisliğinin faaliyet alanları olan yer kabuğunun oluşumu; fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri; doğal kaynakların aranması ve geliştirilmesi; yeraltı su kaynaklarının aranması, geliştirilmesi ve yönetimi; çeşitli mühendislik yapılarının (baraj, tünel, yol vb.) yer seçimi ve bu yapıların stabilite analizleri; yapı malzemelerinin araştırılması ve analizi; doğal afetlerin belirlenmesi ve bunlara ilişkin risklerin azaltılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi konularında kapsamlı hizmetler vermekteyiz.

Temel Sondaj Çalışmaları

* Jeoteknik Amaçlı Sondaj (Kara-Deniz) Çalışmaları

* Maden Amaçlı Sondaj Çalışmaları

* Su Amaçlı Sondaj Çalışmaları

Arazi Deneyleri

* Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

* Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)

* Dinamik Penetrasyon Deneyi

* Presiyometre Deneyi (PMT)

* İnklinometre Deneyi

* Permeabilite Deneyi

* Basınçlı Su Testi (BST)

* Piezometre Deneyi

* Plaka Yükleme Deneyi

* Kazık Yükleme Deneyi

* Kazık Süreklilik Deneyi (PIT)

* Kum Konisi Deneyi

* CBR Deneyi

* Kanatlı Kesici (Vane) Deneyi (FVT)

* Dilatometre Deneyi (DMT)

Numune Alımı

* Örselenmemiş Numune Alımı (UD)

* Örselenmiş Numune Alımı (SPT-Poşet)

* Karot Alımı

Araştırma Çukuru Çalışmaları

Paleosismolojik Araştırmalar

Jeolojik Haritalama Çalışmaları

Kinematik Analiz

Şev Stabilite Analizi

Kaya Düşmesi Analizi ve Projelendirme