JEOLOJİ-JEOTEKNİK

 • Temel Sondaj Çalışmaları
  • Jeoteknik Amaçlı Sondaj (Kara-Deniz) Çalışmaları
  • Maden Amaçlı Sondaj Çalışmaları
 • Arazi Deneyleri
  • Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)
  • Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)
  • Presiyometre Deneyi
  • İnklinometre Deneyi
  • Permeabilite Deneyi
  • Basınçlı Su Testi (BST)
  • Piezometre Deneyi
  • Plaka Yükleme Deneyi
  • Kazık Yükleme Deneyi
  • Kazık Süreklilik Deneyi (PIT)
  • Kum Konisi Deneyi
  • CBR Deneyi
  • Vane Deneyi
 • Numune Alımı
  • Örselenmemiş Numune Alımı (UD)
  • Örselenmiş Numune Alımı
  • Karot Alımı
 • Paleosismolojik Araştırmalar
 • Araştırma Çukuru Açılması
 • Detay Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritalama Çalışmaları
 • Kaya ve Zemin Mekaniği Deneyleri