Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvar Hizmetleri

Yapı-zemin etkileşimini ortaya çıkaran mühendislik parametrelerinin tespiti sürecinde, laboratuvar çalışmaları en önemli kalemlerden birini oluşturmaktadır. Bu bakımdan yapı temellerinin oturacağı kaya ve zemin özelliklerinin mühendislik bakımından laboratuvar ortamında irdelenmesi ve tespiti her geçen gün geliştirilerek uygulanması daha çok önem kazanmaktadır. Laboratuvar ve deneyler hakkında detaylı bilgi almak için www.kzmlaboratuvar.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Zemin Deneyleri

* Su İçeriğinin Belirlenmesi 

* Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini 

* Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması

* Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (İnce Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu)

* Zemin Danelerinin Bağıl Yoğunluğunun (Özgül Ağırlık) ve Birim Hacim Ağırlığının Tayini (Orta ve İri Daneli Zeminler İçin Bağıl Yoğunluk Deney Metodu)

* Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi 

* Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Yıkamalı Eleme Metodu)

* Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin (Kuru Eleme Metodu)

* İnce Daneli Zeminler İçin Dane Çapı Dağılımının Bulunması İçin Hidrometre Metodu 

* Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık – Su Muhtevası Bağıntısının 2,5 Kilogramlık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji)

* Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık-Su Muhtevası 4.5 kg.lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji)

* Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (İnce ve Orta Daneli Zeminler İçin Küçük Boşaltma Silindiri Metodu)

* Zemin Yerine Kum Doldurma Metodu (ince,Orta ve iri Daneli Zeminler için Büyük Boşaltma Silindiri Metodu)

* Taşıma Oranının Tayini

* Tek Yönlü Konsolidasyon Özelliklerinin Tayini

* Serbest (Tek Eksenli) Basınç Dayanımının Tayini

* Kayma Direncinin Üç Eksenli  Hücrede (Konsolidasyonsuz – Drenajsız) Boşluk Suyu Basıncı Ölçülmeden Tayini (UU)

* Kayma Direncinin Kesme Kutusu ile Tayini

* Şişme Yüzdesi Deneyi

* Şişme Basıncı Deneyi

* Düşen Seviyeli Geçirgenlik Deneyi

Kaya Deneyleri

* Nokta Yükü Dayanım İndeksi Deneyi

* Plaka Yükleme Deneyi ile Zemin Taşıma  Gücünün  Yerinde Tayini

* Tek Eksenli Basma Dayanımı Tayini

* Kayaçların Elastisite Modülünün ve Poisson Oranının Tek Eksenli Basma Deneyi ile Tayini

* Gerçek Yoğunluk,Görünür Yoğunluk,Toplam ve Açık Gözeneklilik Tayini

* Atmosfer Basıncında Su Emme Deneyi

* Doygunluk Katsayısı

* Üç Eksenli Basınç Deneyi

Agrega Deneyleri

* Parçalanma Direncinin Tayini için Metotlar(Los Angeles Deney Metodu İle Parçalanma Direncinin Tayini)

* Metilen Mavisi

* Yassılık İndeksi

* Organik Madde Tayini

* Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranının Tayini

* Magnezyum Sülfat Deneyi