Hoş geldiniz,

Geoplus Jeoteknik Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti.’ yi tanımak istediğiniz için teşekkür ederiz.

Geoplus, 2004 yılından itibaren aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarda çalışmış, farklı deneyim yıllarına sahip iki jeoloji mühendisi tarafından 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur. Geoplus bünyesinde barındırdığı konusunda uzman teknik kadrosuyla gerek kamu sektörüne gerekse özel sektöre jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidrojeoloji ve geoteknik mühendisliği alanlarının yanı sıra coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama gibi birçok alanda hizmet veren bütünleşmiş bir mühendislik firmasıdır.

Jeoloji, jeofizik, jeoteknik ve geoteknik mühendisliği hizmetleri kapsamında;

 • Ulaştırma (karayolu, demiryolu, metro vd.) Projeleri Zemin Araştırmaları

 • Üstyapı (köprü, viyadük, menfez, üst/alt geçit vd.) Projeleri Zemin Araştırmaları

 • Altyapı (arıtma tesisi, tünel, boru hattı, isale hattı vd.) Projeleri Zemin Araştırmaları

 • Planlama (çevre düzeni-nazım-uygulama imar planı, rehabilitasyon, ÇED vd.) Projeleri Zemin Araştırmaları

 • Enerji (HES, GES, RES, ENH vd.) Projeleri Zemin Araştırmaları

 • Geoteknik Uygulama Projelerinin (keşif, metraj, kesin hesap vd.) Hazırlanması

 • Özel (heyelan, kaya düşmesi, zayıf zemin vd.) Projelerin Zemin Araştırmaları

Hidrojeoloji mühendisliği hizmetleri kapsamında;

 • Hidrojeolojik Etüt ve Değerlendirme Raporu Hazırlanması

 • Su Araştırma ve Temini Çalışmaları

 • Gözlem ve Üretim Su Kuyularının Açılması

 • ÇED Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları

Zemin ve kaya mekaniği laboratuvar hizmetleri kapsamında;

 • Zemin Deneyleri

 • Kaya Deneyleri

 • Agrega Deneyler

(Laboratuvarımız, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onaylı ve TÜRKAK akredite belgesine sahiptir.)

Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama hizmetleri kapsamında;

 • Mühendislik Uygulamalarında Veri Tabanı Yönetimi

 • Coğrafi Veri Üretimi, Dönüşümü ve Entegrasyonu

 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 • Uydu Görüntülerinin Temin Edilmesi

 • Uydu Görüntüleri Üzerinde Farklı (ortorektifikasyon, mozaikleme, zenginleştirme, sınıflandırma, değişiklik analizi, bant oranlama, sayısallaştırma) Uygulamalar

Hizmet alanlarının tüm aşamalarında gerektiğinde ilgili kurum ve üniversiteler ile iş birliği yaparak en iyi hizmeti, uygun maliyete sunmayı görev edinmiş Geoplus; bugüne kadar başarı ile tamamladığı tüm projelerde bunu açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle sizleri projelerimize göz atmaya davet ediyoruz.

Birlikte çalışabilmek dileğiyle, saygılarımızla …

0
yıllık tecrübe
0 +
şehir
0 +
proje

Misyonumuz

Sektöründe; güvenilir ve dürüst çalışma ilkeleriyle, kaliteli ve zamanında hizmeti sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

Tüm kamu ve özel kurumların/kuruluşların isteklerini zamanında yerine getirerek mükemmel sonuca ulaştırmak,

Sektör ile ilgili teknik ve idari şartnameleri uygun hizmet verebilmek amacıyla güncel olarak takip etmek ve üstlendiği işleri uygun standartlarda teslim ederek örnek bir şirket olmayı hedeflemektir.

Vizyonumuz

Ekonomik ve sorunsuz hizmet sunmak,

Kurumsal mükemmelliğin ön koşulu olan ekip mükemmelliği ile birlikte çalışma alanlarımız konusunda verdiğimiz hizmetlerin gelişimi ve sürekliliğini sağlamak,

Gerek kamu ve gerek özel sektöre hizmet alanlarında şirket olarak yetenek ve bilgilerimizi sunmaktır.

Değerlerimiz

İnsan,

Çevre,

Saygı,

Bilimsellik,

Doğruluk,

Güvenilirlik,

Yenilikçilik,

Kalite,

Ekip Ruhu,