Temel Sondaj Çalışmaları

* Jeoteknik Amaçlı Sondaj (Kara-Deniz) Çalışmaları

* Maden Amaçlı Sondaj Çalışmaları

Arazi Deneyleri

* Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

* Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)

* Presiyometre Deneyi

* İnklinometre Deneyi

* Permeabilite Deneyi

* Basınçlı Su Testi (BST)

* Piezometre Deneyi

* Plaka Yükleme Deneyi

* Kazık Yükleme Deneyi

* Kazık Süreklilik Deneyi (PIT)

* Kum Konisi Deneyi

* CBR Deneyi

* Vane Deneyi

Numune Alımı

* Örselenmemiş Numune Alımı (UD)

* Örselenmiş Numune Alımı

* Karot Alımı

Araştırma Çukuru Çalışmaları

Paleosismolojik Araştırmalar

Jeolojik Haritalama Çalışmaları